AC

De Activiteitencommissie

De AC is een groep enthousiaste ouders die gezamenlijk zorgen voor ondersteuning en organisatie van activiteiten op school, die bijdragen aan een plezierige schoolbeleving.

Wij houden ons onder andere bezig met de feestdagen zoals sinterklaas, kerst en pasen. Wij zorgen voor de aankleding, een eventueel presentje en een hapje & drankje.

Verder vallen de Avondvierdaagse, het Eindfeest en de luizencontrole onder onze verantwoordelijkheid. Ook regelen wij de catering bij bijvoorbeeld de musical van de schoolverlaters, open dagen en projectavonden.

De AC bestaat het schooljaar 2019/2020 uit:

Catrine Pronk, voorzitter
Rena Reinds, penningmeester
Linda-Anique Krol, secretaris
Nicolette Koops
Emmy de Bruin
Mandy Hoekman
Fennita Kikkert-Donker
Albertine Mulder
Jaccolien Koning

Namens het team zitten Gea Groeneveld en Marinda Blokzijl in de AC.

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons mailen. Lijkt het u leuk om deel te nemen aan deze
commissie, informeer bij een van de leden of mail ons: [email protected]