Werkwijze

De reguliere afdeling heeft momenteel 8 groepen, waarvan de organisatievormen divers zijn.

Voor de reguliere afdeling formeren wij combinatieklassen of homogene groepen (leerstofjaarklassen). 
Uitgangspunt bij het formeren is: werkbare groepen om zo goed mogelijk onderwijs te kunnen bieden aan iedere leerling. 

Heterogene groepen worden geformeerd voor het werken tijdens de talentworkshops. Tijdens deze workshops krijgen de leerlingen de kans nieuwe talenten te ontdekken en/of deze verder te ontwikkelen. Hiervoor worden de kinderen van 3 leerjaren in nieuwe heterogene groepen gezet om daar les te krijgen van een leerkracht.

Groepsdoorbrekende niveaugroepen zijn er bij de verbredingsgroepen en bijvoorbeeld de lessen begrijpend lezen. Ook wordt dit principe toegepast bij de bovenschoolse Plus-klas en de Plus-Klus-klas.

De groepen 3 t/m 8 krijgen 2 lessen bewegingsonderwijs per week, waarvan minimaal één les door de vakleerkracht bewegingsonderwijs wordt gegeven. Ook worden er, als onderdeel van het lesprogramma, regelmatig gastlessen gegeven door vakdocenten op het gebied van handvaardigheid, beweging en muziek in samenwerking met Cultuurklik.