Werkwijze


Methodewerk, Periodewerk en Kwadraatwerk

De opbouw van de dag bestaat uit 3 blokken: een blok met methodewerk, een blok met periodewerk (een variant op Levelwerk) en een blok kwadraatwerk. In kwadraatwerk zitten o.a projecten, omgaan met leren leren, techniek en Topondernemers (voor Aardrijkskunde, Geschiedenis en Wereldoriëntatie waaronder Natuur). Daarnaast zijn er verspreid over de week en terugkomend in een vast weekschema de vakken: filosofie, schaken, Chinees/Duits, muziek, tekenen, handvaardigheid, cultuur, gymnastiek, techniek en kanjertraining. In het weekgesprek wordt met iedere leerling, op basis van o.a. de CITO toets gegevens, besproken welke weg het de komende week gaat volgen om tot een goed eindproduct te komen bij de specifieke, persoonlijke leerdoelen. 

Methodewerk: 

Het methodewerk compacten wij. Dit betekent dat er een selectieve keuze van de leerstof gemaakt wordt. 
Er wordt een korte instructie gegeven waarna de stof gemaakt wordt. Daarnaast staat het leren stellen van een hulpvraag centraal.

Voor rekenen werken we met de methode Pluspunt 4 en rekentuin. Daarnaast zitten er ook verschillende rekenmaterialen in het periodewerk programma. Voor taal/spelling werken we met de methode Taalactief. 

Bij de keuze van de methode hebben we rekening gehouden met de volgende punten:

* Excellent onderwijs voor allen is: 

o passend onderwijs 

o eigenaarschap voor leren bij de leerling 

* Hoofdtaak en rol leerkracht: 

o leerling begeleiden in zijn leerproces 

o de leerkracht heeft daartoe de handen vrij 

* Leerling en leerkracht moeten:

Pluspunt gaat uit van de kerndoelen voor het basisonderwijs en de hierbij behorende referentiekaders voor rekenen. Het is een methode waarmee wij ook een goede verantwoording kunnen afleggen. Pluspunt spreekt ons o.a. in het bijzonder aan om de volgende redenen:

  • het nog gerichter kunnen werken naar leerdoelen en beheersing
  • meer inzicht in eigen leerproces
  • meer sturing van eigen leerproces en doelen
  • grotere zelfstandigheid
  • meer aandacht voor rekenstrategieën
  • aandacht voor samenwerkend leren
  • bevordering van eigen motivatie, leerplezier en zelfvertrouwen 
  • het behouden van de natuurlijke leergierigheid van kinderen en stimuleren
  • Kinderen de ruimte en de middelen geven om zich zoveel mogelijk zelfstandig te ontwikkelen
  • Leerkrachten de mogelijkheid bieden zich helemaal te richten op het primaire proces en de juiste instructie en coaching op maat geven.  

Periodewerk: 

Voor periodewerk werken we met de materialen uit de levelwerk kisten.
Ook binnen het periodewerk hebben we een doorgaande lijn. In ieder geval rekentijgers en taalmix worden in alle groepen aangeboden. De overige onderdelen kunnen per kind verschillen.