Visie op onderwijs

De Akker is een open, christelijke school. We waarderen elkaar om wie we zijn. Om passend onderwijs voor alle kinderen te kunnen verlenen biedt de school onderwijs en zorg op maat. Voor het geven van instructie houden we rekening met de wijze waarop kinderen leren, het leertempo en het leervermogen van het kind. Betrokkenheid van kinderen op eigen leren wordt gestimuleerd. Kwaliteiten en talenten komen tot bloei vanuit de onderwijskundige doelen en binnen de mogelijkheden van de leeromgeving. Ouderbetrokkenheid en participatie versterken de kwaliteiten van de school. Structuur en duidelijke afspraken zijn belangrijk voor kinderen om tot goede samenwerking en zelfstandigheid te komen. Leren en jezelf blijven ontwikkelen staat bij ons centraal. Van spelend tot zelfstandig leren. Dit bereiken we door een veilige, uitdagende, eigentijdse en aantrekkelijke leeromgeving te creëren.

Kernwoorden die hierbij horen zijn:

  • focus op groei bij elk kind
  • onderwijs op maat
  • brede talentontwikkeling
  • kind staat centraal
  • structuur, regelmaat en ritme

Binnen de Kwadraatafdeling ervaren de leerlingen dat er echt geleerd moet worden, soms met blokkeren tot gevolg. De leerlingen ervaren vaak een stuk onvermogen om te leren, een gebrek aan leerstrategieën en taakgerichtheid. We vinden het belangrijk dat ze leren trots te zijn op hun inspanning, inzicht doorzettingsvermogen, volharding en leren ervaren dat intelligentie verder ontwikkeld kan worden.  Eigenaarschap van leren, autonomie, reflecteren, presenteren, feedback geven en ontvangen maken hier een belangrijk onderdeel van uit. We vinden het tevens belangrijk dat de kinderen kennis onderhouden zodat een goed werkgeheugen tot stand komt.