Pestbeleid

 

Bij ieder kind dat gepest wordt, kan het zijn sporen nalaten. Ook op latere leeftijd kan iemand daar last van hebben en het kan van invloed zijn op zijn of haar leven.

Pesten is aldus van elke generatie, van elke leeftijdscategorie en gebeurt op elke school. Kortom, een problematiek waar elke school een antwoord op moet vinden.

Vandaar dat we als school daarover afspraken maken met leerlingen, leerkrachten en ouders. Echter, enkel een pestprotocol waarin een opsomming staat van regels en sancties, schiet naar ons idee zijn doel voorbij. We zien als school meer heil in het integreren van een pestprotocol in een systematiek waarbinnen o.a. onze methodes voor sociaal-emotionele ontwikkeling en de gedragslijn een prominente plaats hebben. Op die manier past een pestprotocol beter in de opdracht die we onszelf hebben gesteld nl:
 

"Kinderen begeleiden bij de ontwikkeling van hun mogelijkheden in een veilige en vertrouwde sfeer".

 

Het kan echter geen kwaad om alle afspraken die we op dit gebied hebben samen te brengen in een beleidsstuk waarin u als ouders een beeld krijgt hoe wij hier als school mee om gaan. Veel van de informatie is ook terug te vinden in b.v. de schoolgids of op de site van de Kanjertraining. Voor meer informatie hieromtrent of andere vragen kunt u altijd bij de directie terecht.